مشخصات نویسنده

نویسنده وبلاگ:حسین داوودی

سکونت : استان زنجان

مدرسه: دبیرستان امیرکبیر1

سن: 17سال

/ 1 نظر / 9 بازدید
saeedeh2777

رشته اش چیه ؟ خونه اش کجاس ؟ چن تا بچه داره ؟ چن تا دخمل ؟ چن تا پسل ؟ چی میخوره ؟ چی میپوشه ؟ از کجا اومده ؟ به کجا میره ؟